Tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách pháp luật về kết hợp quốc phòng, an ninh 2019

Sáng 24/5, Cục Thông tin cơ sở tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2019.


Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn 4 chuyên đề: Hướng dẫn một số nội dung công tác thông tin cơ sở; Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực thông tin cơ sở; Một số kết quả chủ yếu thực hiện chính sách pháp luật về kinh tế với quốc phòng, an ninh và phổ biến nội dung cơ bản Nghị định 164 của Chính phủ và chuyên đề một số nội dung kết hợp kinh tế với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó nâng cao kỹ năng, kiến thức về công tác thông tin cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức viên chức trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại