Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12,7%

(BTV) Năm 2019, thương mại Bắc Ninh tiếp tục có sự chuyển dịch và phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.


Cùng với sự phát triển của các loại hình thương mại truyền thống trên địa bàn tỉnh đã phát triển khá mạnh mẽ các hệ thống cửa hàng tiện ích, các cửa hàng chuyên doanh, các tuyến phố chuyên doanh và các mô hình kinh doanh theo chuỗi của các tập đoàn như Vingroup, Dabaco... Đến nay, trên địa bàn đã có 108 chợ, 3 Trung tâm thương mại, 23 siêu thị, hơn 100 cửa hàng tiện ích, 3 tuyến phố chuyên doanh và 19 các cửa hàng chuyên doanh. Sự phát triển này là tác nhân quan trọng góp phần làm cho thương mại duy trì mức tăng trưởng ổn định. Năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 61.000 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2018 và tăng 14,6% so với kế hoạch.

Trong năm tới, ngành Công thương xác định phát triển các ngành dịch vụ có giá trị tăng cao và thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển thị trường khu vực nông thôn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển thương mại dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Thực hiện thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại, đặc biệt là các hạ tầng thương mại có quy mô cấp vùng, khu vực.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại