Đoàn giám sát về an toàn thực phẩm của Tỉnh ủy làm việc tại thị xã Từ Sơn

Ngày 24/5, đoàn giám sát an toàn thực phẩm của Tỉnh ủy theo Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm” đã làm việc tại thị xã Từ Sơn.


Thực Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh, thị xã Từ Sơn đã ban hành các văn bản tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa việc đảm bảo VSATTP đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã, phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát được 1.471 lượt cơ sở trong đó có 57 cơ sở bị xử lý hành chính.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong công tác đảm bảo VSATTP thời gian qua, nêu lên những tồn tại hạn chế cũng như đề ra các giải pháp giúp thị xã Từ Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo VSATTP.

Kết luận tại buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát của tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện lĩnh vực VSATTP trên địa bàn thị xã Từ Sơn. Thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, đạo đức trong sản xuất kinh doanh; tăng cường phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát công tác VSATTP, kiểm soát nguồn thực phẩm tại các chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm” quan tâm chỉ đạo, xây dựng thương hiệu sản phẩm ATTP theo tiêu chuẩn VietGap góp phần nâng cao hiệu quả, giá trị cho các sản phẩm trên địa bàn. Trước đó đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại phường Trang Hạ, xã Phù khê và một số cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn../.
Đài Từ Sơn

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại