Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

(BTV) Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Năm 2019, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã tích cực chủ động thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Ban, hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác và sự phân công, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động; các thành viên Ban đã tích cực tham dự hội nghị thẩm tra, các hoạt động chất vấn, thảo luận tại kỳ họp. Qua 6 kỳ họp của HĐND tỉnh, Ban đã tiến hành thẩm tra 12 Tờ trình chuyên đề về các lĩnh vực văn hóa - xã hội; có 12 thành viên của Ban tham gia chất vấn với tổng số 25 vấn đề và đề nghị cơ quan liên quan giải trình, làm rõ.Hoạt động giám sát, khảo sát của Ban đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác. Nội dung giám sát, khảo sát đã bao trùm lĩnh vực văn hóa – xã hội, đặc biệt có những cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề có nội dung chuyên sâu, chất lượng, trọng tâm là những vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm…

Năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào Nghị quyết về chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội tổ chức khảo sát, giám sát các nội dung trình kỳ họp liên quan tới lĩnh vực Ban, tiến hành thẩm tra báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Đề án của UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung chất vấn đối với các ngành thuộc khối văn hóa – xã hội; giám sát việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội theo đề nghị của đại biểu HĐND tỉnh
Tân Trung – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại