Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ VII, sáng 24/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).


Cho ý kiến về thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại Điều 87 của Luật Quản lý thuế, quy định người có thẩm quyền xóa nợ thuế là Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục Hải quan; Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ, một số đại biểu cho rằng, cần xem lại có nên để Cục trưởng Cục thuế được quyền xóa nợ hay không vì ngành Thuế vẫn là ngành dọc. Bên cạnh đó cần giải thích thêm các mức tiền được giao xóa nợ như vậy là hợp lý chưa?

Một số đại biểu cũng cho rằng quy định như Khoản 1, Điều 1 về phạm vi điều chỉnh chưa bao quát được hết nội dung của chính dự thảo Luật. Theo các đại biểu, cần bổ sung điều chỉnh đối với trách nhiệm quản lý Nhà nước về thuế. Mặt khác, tại Khoản 2 quy định “Căn cứ quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan, Chính phủ quy định việc quản lý thu đối với các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu”; đại biểu băn khoăn, các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu có thuộc khoản thu được quản lý như những loại thuế không? 

Về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, nhiều ý kiến cho rằng tiền nộp chậm chỉ 0,03% trên ngày là quá thấp với lãi suất ngân hàng và dễ bị các doanh nghiệp lợi dụng. Một số ý kiến đề nghị cần tính theo lãi suất ngân hàng mỗi ngày nhằm tránh trường hợp lợi dụng chính sách nộp chậm.

Về quyền hạn của cơ quan quản lý thuế, đại biểu đề nghị, bổ sung quyền hạn kiểm tra, kiểm toán thuế hàng năm đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn nhằm đảm bảo không bị thất thu thuế đối với các doanh nghiệp này vì thời gian qua, nợ đọng thuế, trốn thuế, khai man thuế xuất phát từ việc thiếu kiểm tra, kiểm toán hàng năm của cơ quan thuế. Đối với nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, một số đại biểu cho rằng, quy định khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp là chưa phù hợp với pháp luật về doanh nghiệp./.
                                    T.Tùng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại