Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Ban CHQS huyện Gia Bình

(BTV) Ngày 9/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từ thường xuyên lên cao tại Ban CHQS huyện Gia Bình.


Bộ chỉ huy Quân sự đã kiểm tra quá trình luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của ban CHQS huyện Gia Bình với các nội dung thực hành như: phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm tình hình địa bàn huyện, nắm âm mưu thủ đoạn chống phá của địch; tổ chức hội ý chỉ huy, triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tham mưu cho cấp ủy - chính quyền chuyển địa phương chuyển vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, trạng thái thời chiến; chuẩn bị lực lượng, vật chất, trang bị, tổ chức chỉ huy cán bộ, chiến sĩ hành quân ra khu căn cứ giả định. Ở từng trạng thái đều được tiến hành luyện tập từ hành động của kíp trực ban tác chiến, hành động của chỉ huy, cơ quan trong các trạng thái, theo các tình huống. Chú trọng luyện tập và khắc phục triệt để những nội dung đơn vị còn yếu. Cấp ủy, chỉ huy đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của trên, chuẩn bị tốt vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện bảo đảm và tổ chức huấn luyện sát thực tế; cán bộ, chiến sĩ nắm được thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ; thực hành đúng, đủ nội dung các bước. Thông qua huấn luyện đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ; rèn luyện năng lực, phương pháp, tác phong công tác và khả năng xử trí các tình huống có thể xảy ra.
 
                                                                      Xuân Thủy, Đài Phát thanh Gia Bình

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại