Hội Phụ nữ Bắc Ninh triển khai hoạt động quỹ Tym 2020

(BTV) Hội Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức tổng kết hoạt động quỹ Tym năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Với đặc thù hoạt động mô hình tài chính vi mô, hỗ trợ vốn tín dụng cho đối tượng phụ nữ yếu thế, nghèo và thu nhập thấp, năm 2019, Tym mở rộng thêm đối tượng chị em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS. Tại tỉnh Bắc Ninh, Chi nhánh Tym tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả tại 5 huyện, thành phố; 58 xã, phường và 246 thôn, bao gồm: Thuận Thành, Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong và thành phố Bắc Ninh. Trong năm, Tym Bắc Ninh đã vận động, nâng số hội viên tham gia Tym của tỉnh lên 9461 thành viên. Cùng với việc phát triển hội viên, xây dựng, củng cố tổ chức Hội, trong năm Chi nhánh đã giải ngân, phát vốn cho 8015 lượt thành viên với tổng số vốn trên 220 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với năm 2018. Tỷ lệ thành viên hoàn trả vốn vay đạt 99,97%.
 
Trên cơ sở các ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị, năm 2020, Quỹ Tym Chi nhánh Bắc Ninh tiếp tục đặt mục tiêu phát triển thành viên, xây dựng, củng cố hoạt động tổ chức Hội; khảo sát nhu cầu hội viên, mở rộng hoạt động tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ và Thuận Thành. Khảo sát nhu cầu hội viên tại huyện Lương Tài để triển khai hoạt động. Tổ chức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng số hộ được phát vốn và mức dư nợ, tiết kiệm lên 255 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cấp Hội Phụ nữ, quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội, đăng ký hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, mở các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề đối với thành viên Quỹ.
H Tâm- L Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại