Bản tin dự báo thời tiết đêm 09 ngày 10 tháng 01 năm 2020

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh:(Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây,không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:  20– 22C
Nhiệt độ cao nhất:  26 –28C  
Độ ẩm trung bình: 76%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh:(Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    20 – 22C
Nhiệt độ cao nhất:     26 – 28C  
Độ ẩm trung bình: 78%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất:    20 – 22C
Nhiệt độ cao nhất:     26 – 28C  
Độ ẩm trung bình: 76%.

 
Theo TTKTTV tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại