Bản tin dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11/01/2020

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất:     24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 80%. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất:     24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 82%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ.
Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất:    19 – 210C 
Nhiệt độ cao nhất:     24 – 260C  
Độ ẩm trung bình: 80%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại