Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều 10/01, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.


Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh với chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động dịch vụ công về đầu tư phát triển đô thị trong các khu vực phát triển đô thị, tư vấn đầu tư xây dựng thông qua các hợp đồng tư vấn. Quản lý, khai thác sử dụng các khu nhà ở sinh viên tập trung và nhà công. Năm 2019, Ban đã ký kết và thực hiện 144 hợp đồng tư vấn với tổng giá trị hợp đồng trên 12 tỷ đồng. Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế, dự toán đảm bảo tiến độ, chất lượng với 66 công trình, hạng mục công trình, với tổng giá trị xây lắp sau thẩm tra 805 tỷ đồng. Công tác tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng trên các công trình đều được các chủ đầu tư ghi nhận và đánh giá cao, đáp ứng yêu cầu  tiến độ, chất lượng công việc. Công tác quản lý nhà ở sinh viên và nhà công cộng đi vào hoạt động ổn định, nề nếp. Năm 2019, thu hút 3.400 học sinh, sinh viên đến ở, đạt 73,9% so với công suất thiết kế .

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận và đánh giá cáo sự nỗ lực của tập thể đội ngũ lãnh đạo Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh sau một năm thực hiện, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, đồng thời có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Yêu cầu Ban Quản lý các khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh cần  tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khẳng định vị thế là đơn vị dẫn đầu trong quản lý đầu tư phát triển đô thị. Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, chủ động tham mưu, có nhiều ý tưởng mới, có nhiều dự án mang tầm cỡ để xứng tầm với vùng đất con người Bắc Ninh. Tiếp tục nâng cao chất lượng hồ sơ dự án ngay từ bước lập đề xuất chủ trương đầu tư; phải lựa chọn được các tổ chức tư vấn, các nhà thầu thực sự đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm như: Trụ sở các Ban Đảng tỉnh Bắc Ninh; Trung tâm Văn hóa thiếu nhi phía Nam tỉnh; đường vào Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh (giai đoạn 2); Trung tâm Đào tạo bóng chuyền tỉnh…Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về phát triển đô thị, công tác quản lý, khai thác sử dụng khu nhà ở sinh viên ,quản lý các dự án BT, các dự án đầu tư có sử dụng đất. Làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương, nhà tài trợ để đảm bảo chất lượng, tiến độ các đồ án quy hoạch.

Nhân dịp này, Phó bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân vì đã có nhiều thành tích  trong công tác năm 2019 . 
Hữu Vang - Phạm Quý 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại