Bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 01 năm 2020

(BTV)


1.Khu vực phía Bắc tỉnh:(Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây,không mưa. 
Gió đông bắc cấp 2- 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:  14– 160C
Nhiệt độ cao nhất:  20 –220C  
Độ ẩm trung bình: 90%.

2.Khu vực phía Nam tỉnh:(Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, không mưa. 
Gió đông bắc cấp 2- 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    14– 160C
Nhiệt độ cao nhất:     20 – 220C  
Độ ẩm trung bình: 93%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, không mưa. 
Gió đông bắc cấp 2- 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    14– 160C
Nhiệt độ cao nhất:     20 – 220C  
Độ ẩm trung bình: 90%.
Theo TTKTTV tỉnh 
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại