Bản tin dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14/01/2020

(BTV)

 

1.Khu vực phía Bắc tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).
Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. 
Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    15– 170C 
Nhiệt độ cao nhất:     20 – 220C  
Độ ẩm trung bình: 90%. 
    
2.Khu vực phía Nam tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).
Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. 
Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    15– 170C 
Nhiệt độ cao nhất:     20 – 220C  
Độ ẩm trung bình: 93%.

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:
Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. 
Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất:    15– 170C 
Nhiệt độ cao nhất:     20 – 220C  
Độ ẩm trung bình: 90%.
Theo TTKTTV Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại