Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính khóa 38

(BTV) Chiều 03/6, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hình thức chính quy, khóa 38 (2018-2019).


Qua 6 tháng học tập, 59 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, các phòng, ban của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện và xã được tiếp thu và nghiên cứu nội dung của 11 phần học, bao gồm những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các lĩnh vực của đời sống xã hội; hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ, đoàn thể nhân dân và kỹ năng lãnh đạo quản lý; đi nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.

Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành chương trình học tập, được cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, trong đó có 14 học viên xếp loại Giỏi, 42 học viên xếp loại  Khá và 3 học viên xếp loại Trung bình.

Nhân dịp này, 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập được Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tặng Giấy khen. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại