HĐND tỉnh giám sát tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

(BTV) Sáng 14/01, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh tổ chức giám sát “Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trên địa bàn thị xã Từ Sơn”.


Năm 2019, thị xã đã kiểm tra nhắc nhở 230 công trình (giảm 47 trường hợp so với năm 2018); trong đó, lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công đối với 33 công trình (tăng 12 trường hợp so với năm 2018); xử lý vi phạm hành chính đối với 30 trường hợp (tăng 13 trường hợp so với năm 2018), với tổng số tiền 560 triệu đồng; không có trường hợp nào phải cưỡng chế về vi phạm trật tự xây dựng, và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Qua giám sát thực tế, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thị xã Từ Sơn đã đạt được trong năm 2019. Yêu cầu UBND thị xã Từ Sơn tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính, trong lĩnh vực xây dựng; tăng cường tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa về các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng; thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở địa phương nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban liên quan, công tác theo dõi, giám sát trong quản lý trật tự xây dựng. 

Cũng chiều nay, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát “Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trên địa bàn huyện Yên Phong”.
Vũ Tuyển - Tiến Thật
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại