Cụm thi đua số I - Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết công tác năm 2019

(BTV) Sáng 14/1, tại thành phố Bắc Ninh, Cụm thi đua số I- Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo BHXH Việt Nam, Vụ Thi đua - Khen thưởng và đại diện 9 đơn vị trong Cụm gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.


Trong năm qua, công tác thi đua, khen thưởng tại Cụm thi đua số 1 từng bước đi vào chiều sâu, đảm bảo nề nếp và hiệu quả. Công chức, viên chức và người lao động trong Cụm đã tích cực học tập, phấn đấu, có nhiều sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra những năm trước, góp phần quan trọng để các đơn vị trong toàn Cụm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, có chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, như phát triển đối tượng tham gia BHYT và thu hồi nợ. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn Cụm đạt trên 92%, trong đó, BHXH tỉnh Bắc Ninh đạt trên 94% dân số, vượt hơn 6,6% chỉ tiêu Chính phủ giao. 

Các đơn vị trong Cụm đã thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2020. Trong đó, tập trung giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách bảo hiểm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ. 
Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã bình xét các danh hiệu thi đua và ký giao ước thi đua năm 2020.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại