Bắc Ninh đã giải ngân hơn 50 tỷ đồng vốn khởi nghiệp

(BTV) Đề án hỗ trợ phụ nữ và thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh qua hơn 1 năm triển khai trên địa bàn tỉnh đã bước đầu phát huy được hiệu quả, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp của nhiều đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Qua đó, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những “điểm sáng” trong việc khơi dậy, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp.


Đến nay, NHCSXH tỉnh thực hiện giải ngân cho vay 84 dự án khởi nghiệp với số vốn gần 50 tỷ đồng, trong đó Hội Phụ nữ 63 dự án, Đoàn Thanh niên 21 dự án. Còn một số dự án đã có quyết định vay vốn, đang chờ giải ngân. Nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều thanh niên, phụ nữ ở khu vực nông thôn có cơ hội khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh ngay trên quê hương. Mức vay 1 dự án tối đa là 2 tỷ đồng, lãi suất vay 5%/năm, thời gian vay tối đa là 5 năm. Các dự án vay vốn hỗ trợ khởi nghiệp không chỉ sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích mà còn làm rất tốt công tác thu nợ, thu lãi từ các đối tượng quản lý. Chính vì thế đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần giảm nghèo và làm giàu chính đáng. 

Theo chủ trương của UBND tỉnh sẽ giao vốn theo từng giai đoạn, tuy nhiên dựa trên nhu cầu thực tế từ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đề xuất, các dự án khởi nghiệp nào thật sự tiềm năng, triển vọng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp hỗ trợ, phát triển nghề truyền thống... thiếu vốn sẽ được ưu tiên trước. 

Với việc triển khai Đề án hỗ trợ vốn cho thanh niên, phụ nữ khởi nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương của Bắc Ninh không chỉ tạo lực đẩy lớn, tiếp thêm sức mạnh, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo phát huy hiệu quả thiết thực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, mà còn thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống.
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại