Hội Luật gia tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

(BTV) Chiều 15/01, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Năm 2020, Hội Luật gia tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021. Tăng cường tập huấn, chỉ đạo Trung tâm Pháp luật cộng đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, bằng nhiều hình thức phong phú; động viên hội viên nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội; tích cực tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến vào các bộ Luật; tiếp tục củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên, phát huy tốt vai trò của các Chi hội cơ sở; tham gia phản biện xã hội, giám sát việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở và cấp huyện theo yêu cầu; làm tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, công tác năm; chủ động nắm bắt kịp thời tình hình tại địa phương, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.
Vũ Tuyển - Tiến Thật

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại