Khai trương trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son chói lọi”

(BTV) Sáng 15/01, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai trương trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son chói lọi”. Đây là dịp để ôn lại những trang vàng truyền thống kể từ khi Đảng ra đời đến nay cùng những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước qua suốt chặng đường 90 năm.


Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/2/1930 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Với hơn 300 ảnh, tài liệu và hiện vật, phòng trưng bày đã mang đến cho người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quá trình sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng những thành tựu vẻ vang của đất nước và của tỉnh Bắc Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Nội dung trưng bày được bố cục 3 phần: Phần 1, giới thiệu bối cảnh đất nước, các phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20; quá trình người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cộng sản; giới thiệu hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng. Phần 2, những mốc son chói lọi – những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo Đảng qua các giai đoạn lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước. Phần 3 là thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Ninh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là từ khi tỉnh Bắc Ninh tái lập (1997-2020).

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng tỉnh đã cho ra mắt không gian trưng bày về hình tượng người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày gồm hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật. Đặc biệt là các cụm tượng mô phỏng hình ảnh những tấm gương dũng cảm, kiên trung tiêu biểu như: Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Đình Xô bị tra tấn, đóng đinh, dội nước sôi nhưng vẫn kiên quyết đấu tranh đến hơi thở cuối cùng; cựu binh Vũ Văn Kim tự rạch bụng để phản đối hành động không trao trả tù binh của Mỹ; hay cựu binh Đào Văn Kim xung phong, nguyện làm bó đuốc sống để đấu tranh, phản đối chế độ hà khắc của nhà tù… Qua không gian trưng bày, công chúng hiểu rõ và cảm nhận một cách chân thực về chế độ hà khắc của nhà tù đế quốc, đặc biệt là những cống hiến, hi sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, thắp sáng niềm tin và truyền lửa cho thế hệ thanh niên.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại