Sở Y tế nâng cao việc giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu

(BTV) Nhằm nâng cao chất lượng giám sát, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế năm 2019. Sáng 06/6, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức việc giám sát, thực hiện chương trình HIV/AIDS, tiêm chủng mở rộng, truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện Gia Bình.

 

Tại buổi làm việc, Trung tâm Y tế huyện Gia Bình đã có báo cáo hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn, qua báo cáo giám sát hiện tại trên địa bàn huyện Gia Bình, bệnh nhân HIV/AIDS có lũy tích là 205, trong đó  điều trị ARV là 19, chương trình HIV/AIDS mục tiêu 90-90-90 số xã có người nhiễm  HIV/AIDS là 14/14, tính đến 30/4/2019 số người nhiễm  HIV/AIDS đã tử vong 97, quản lý được 82, có mặt tại địa phương là 68. 

Đoàn đã giám sát tại 2 Trạm Y tế thuộc huyện Gia Bình là Trạm Y tế xã Bình Dương và xã Xuân Lai, qua giám sát 2 Trạm Y tế cho thấy việc quản lý, triển khai chương trình mục tiêu y tế về HIV/AIDS, tiêm chủng mở rộng còn nhiều vấn đề cần phải triển khai hiệu quả hơn.

Kết luận tại buổi làm việc,  lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Gia Bình tích cực việc giám sát các Trạm Y tế trên địa bàn thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế về HIV/AIDS trong đó đẩy mạnh công tác giám sát dịch HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV/AIDS, chương trình can thiệp giảm tác hại HIV/AIDS; chương trình tiêm chủng mở rộng cần quản lý tốt đối tượng tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm thiếu mũi, lập kế hoạch tiêm bổ sung nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra; công tác truyền thông tại Trạm Y tế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo kế hoạch, định hướng đề ra...  
Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại