Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh đối tượng 3 khóa 57

(BTV) Sáng 10/6, tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (QP-AN) đối tượng 3 khóa 57, năm 2019. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP và AN tỉnh; Đại tá Cát Văn Thọ, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo.

 

Tham gia khóa học có 48 học viên là Trưởng, Phó phòng và tương đương cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình học tập, các học viên được nghiên cứu hệ thống chuyên đề về quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP-AN; quản lý Nhà nước về quốc phòng; công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
    
Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP và AN tỉnh Nguyễn Tiến Nhường yêu cầu: Trường Quân sự tỉnh bảo đảm tốt nhất điều kiện cơ sở vật chất phục vụ lớp học và quản lý, điều hành khoa học; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp và tổ chức bồi dưỡng đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định. Đội ngũ giáo viên chuẩn bị chu đáo về giáo án, tài liệu và lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, chú trọng vận dụng sát thực tiễn. Cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng khắc phục mọi khó khăn, tập trung cao cho học tập, chấp hành nghiêm nội quy… phấn đấu 100% bài viết thu hoạch đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
    Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại