Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020

(BTV) Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, sáng 10/6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Theo đó, tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020), Quốc hội sẽ giám sát tối cao chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em".

 

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, có đại biểu đề nghị mở rộng phạm vi giám sát đối với chuyên đề về trẻ em và chọn tên chuyên đề là "việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em". Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tình trạng xâm hại trẻ em thời gian vừa qua đang là vấn đề nóng của xã hội, được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Việc lựa chọn nội dung theo đề xuất của Thường vụ Quốc hội nhằm bảo đảm tính chuyên sâu, hiệu quả của chuyên đề và phù hợp với thời gian, nguồn lực của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Luật Trẻ em mới được ban hành tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực kể từ tháng 6/2017, nên các chính sách liên quan đến bảo vệ trẻ em đang tiếp tục được triển khai thực hiện. Theo quy định, Quốc hội sẽ thành lập đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em", xác định rõ phạm vi và nội dung, kế hoạch giám sát, thành phần tham gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Kết quả giám sát được báo cáo tại kỳ họp thứ 9.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức có quy định, vào năm 2020, “Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực, tất cả các trường hợp chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn”, điều này đồng nghĩa với việc sẽ bỏ chế độ viên chức suốt đời. Đây là một trong những nội dung rất được dư luận quan tâm. 
                            Thanh Tùng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại