Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

(BTV) Sáng 16/01, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Dự, chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư.


Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.  

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Hội thảo khoa học là dịp để nhìn lại chặng đường của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Hơn 60 tham luận và các ý kiến phát biểu trực tiếp của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, tập trung vào những vấn đề chủ yếu: Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng, đặc biệt là thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đề xuất định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đánh giá cao các ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, nhà khoa học tại Hội thảo. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, phản ánh toàn diện, đầy đủ và sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng ta và vai trò lãnh đạo của Đảng suốt 90 năm qua. Hội thảo là dịp để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, cùng với vai trò, công lao của bao thế hệ lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời khẳng định tấm gương của các thế hệ đi trước là viên ngọc sáng ngời, khích lệ tinh thần yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định: Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ, nội dung theo tinh thần chỉ đạo của T.Ư; tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) gắn với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020 và các hoạt động mừng Xuân Canh Tý theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; xây dựng chuyên đề giới thiệu lịch sử thành lập, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh; biểu dương gương điển hình trong thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Rà soát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở đó đề ra giải pháp thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 
Chu Oánh – Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại