Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 16/1, Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Đại hội.


Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 21 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Chi ủy và cán bộ, đảng viên cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, sáng tạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra; góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm tập trung cho cơ sở, hướng về địa bàn khu dân cư; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm như Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đạt nhiều kết quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; nắm bắt và giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân...

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, thảo luận thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn đáp ứng tốt hơn vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh. 

Đại hội cũng tiến hành bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ IX.
Trần Cường - Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại