Hội thảo “Nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng”

(BTV) Sáng 12/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng". Dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.


Thời gian qua, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, việc xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn luôn kịp thời; điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu được quan tâm đầu tư; đội ngũ báo cáo viên các cấp được kiện toàn, nâng cao chất lượng; đa số đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu; công tác kiểm tra giám sát việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết được quan tâm. Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp ủy còn hạn chế; công tác tham mưu còn chậm; việc tổ chức quán triệt, học tập ở một số địa phương, đơn vị còn chậm đổi mới, thụ động, hiệu quả chưa cao. 

27 bài tham luận gửi về Hội thảo và 10 ý kiến phát biểu trực tiếp đã tập trung thảo luận vào các nhóm vấn đề: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác tham mưu tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết; các hình thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; chất lượng đội ngũ Báo cáo viên; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, viết thu hoạch, đăng ký thực hiện của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và đề xuất kiến nghị nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Quất yêu cầu cấp ủy các cấp cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt phù hợp thực tiễn; tăng cường chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch; quan tâm lựa chọn đội ngũ báo cáo viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; tiếp tục tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến; các cơ quan báo, đài, thông tin truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo tính hệ thống, liên tục và hiệu quả; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường giám sát, kiểm tra, sơ tổng kết để đưa hoạt động học tập, quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào nền nếp. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham luận của đại biểu để tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, trước mắt là chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại