Hội nghị thường niên Qũy Đầu tư phát triển địa phương 2019

(BTV) Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh vừa phối hợp với Ban Vận động thành lập Hiệp hội các tổ chức tài chính đầu tư phát triển địa phương tổ chức Hội nghị thường niên các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành chúc mừng 44 Quỹ Đầu tư phát triển trong cả nước đã có sự tăng trưởng ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho nền kinh tế. Đối với tỉnh Bắc Ninh, đến tháng 5/2019 đã cấp đăng ký đầu tư 1.301 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực; hơn 14.500 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ đăng ký gần 220.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 13.455 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Hội nghị là điều kiện, cơ hội quan trọng để các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương cùng tìm ra giải pháp chung đẩy mạnh hoạt động hệ thống Quỹ, góp phần huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh ngân sách khó khăn. Các Quỹ cần thực hiện đúng và hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Thời gian qua, 44 Quỹ Đầu tư phát triển trong nước đã có những thuận lợi về mặt chính sách, toàn hệ thống đạt 22.745 tỷ đồng vốn điều lệ và vốn sở hữu, tổng vốn hoạt động đạt gần 35 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay bằng trên 40% tổng vốn hoạt động, 20 Quỹ huy động vốn đạt trên 7.200 tỷ đồng, 19 Quỹ hoạt động đầu tư trực tiếp góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư vào dự án kết cấu hạ tầng xã hội. Trong lĩnh vực ủy thác và nhận ủy thác của các Quỹ chủ yếu từ việc nhận ủy thác các nguồn vốn cấp phát từ ngân sách địa phương cho các chương trình, dự án thuộc ngân sách và nhận vốn ủy thác từ các Quỹ tài chính địa phương. Quỹ Đầu tư phát triển Bắc Ninh từ khi thành lập với số vốn được UBND tỉnh cấp là 470 tỷ đồng đã thực hiện các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, Quỹ đã thực hiện cho vay đầu tư đối với 11 dự án ưu tiên phát triển được UBND tỉnh quyết định, với tổng số tiền giải ngân là 368,4 tỷ đồng. 

 
Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên nhiều vấn đề tồn tại và những giải pháp tháo gỡ khó khăn như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết Nghị định số 138  và Nghị định số 37 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, có các biểu mẫu cụ thể đính kèm; quy định và hướng dẫn cách tính toán mức lãi suất cho vay tối thiểu để các Quỹ thống nhất thực hiện. Tăng mức vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương nhằm nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu các mặt hoạt động trong thời kỳ mới. Hoàn thiện khung pháp lý trong hoạt động tín dụng; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng; hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên môn về công tác tín dụng. Ban hành các văn bản hướng dẫn về việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển; quy định và hướng dẫn cụ thể để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp với các quy định pháp luật trong việc xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ tiền vay trong hệ thống Quỹ. Đồng thời tăng thẩm quyền xử lý rủi ro cho Quỹ. 
T.Hoàn - T.Vịnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại