Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua cao điểm chào mừng ngày thành lập Lực lượng vũ trang tỉnh

(BTV) Sáng 22/1, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đồng loạt tổ chức phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Chủ động, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua quyết thắng” lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (05/4/1945 - 05/4/2020).


100% cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã giao ước thi đua, quán triệt sâu sắc tinh thần của đợt thi đua đề ra: Chủ động làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn kết nội bộ trên dưới một lòng; đoàn kết quân dân thực sự gắn bó; đoàn kết trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, phân đội, nhất là tổ chức Đại hội cấp Chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Có nhiều ý tưởng mới, cách làm hay, giải pháp đột phá, sáng kiến cải tiến kỹ thuật... được áp dụng trong thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, làm chủ vũ khí trang bị mới. Tăng cường công tác giáo dục phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; chấp hành nghiêm các quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông. Duy trì nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy định của tổ chức. Hoàn thành thắng lợi, vượt mức các nội dung, chỉ tiêu thi đua; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng tổ chức Đảng các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; đề cao vai trò trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ đ¬ể phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực./. 
Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại