Bức tranh kinh tế xã hội Bắc Ninh 2020 – Vứng bước vươn lên tầm cao mới

(BTV) Sau hơn 23 năm tái lập (1/1/1997), từ một tỉnh thuần nông, quy mô nền kinh tế nhỏ lẻ, cơ sở vật chất nghèo nàn, kết cấu hạ tầng lạc hậu, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn…, đến nay Bắc Ninh đã vươn lên mạnh mẽ và khẳng định vị thế mới của tỉnh trong công cuộc phát triển của đất nước, trở thành một trong những đầu tàu kinh tế với nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đứng trong tốp dẫn đầucủa cả nước.

Toàn cảnh đô thị phía tây thành phố Bắc Ninh

Những bước phát triển vượt bậc của Bắc Ninh sau hơn 23 năm tái lập được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật nhất là Quy mô nền kinh tế đạt trên 197 nghìn tỷ đồng, xếp  thứ 7 cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,24 triệu tỷ, đứng thứ nhất toàn quốc; giá trị xuất khẩu đạt hơn 35 tỷ USD; Nếu như tại thời điểm tái lập tỉnh năm 1997, tỉnh chỉ có 4 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 177,58 triệu USD, thì đến hết năm 2019, Bắc Ninh đã thu hút 1470 dự ánFDI với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh: 18.83 tỷ USD. Nhiều tập đoàn xuyên quốc gia lớn trên thế giới đã vào đầu tư tại Bắc Ninh như: Samsung, Hồng Hải, Canon, Pepsi Co,....Thu ngân sách của tỉnh tăng cao, đạt 30.430 tỷ đồng, vượt 11% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 24.370 tỷ đồng, vượt 3.034 tỷ đồng. Các vấn đề an sinh và phúc lợi xã hội của tỉnh được đảm bảo, quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt 6.163 USD, cao gấp 2,23 lần so với bình quân cả nước và đứng thứ 2 toàn quốc, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,27%; thiết chế văn hóa thể thao khu công nghiệp được quan tâm; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt  nhiều kết quả, đến nay đã có 96/97 xã và 7/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh bấm nút khai trương 
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá quá trình phát triển, những thành tựu đạt được sau hơn 20 năm tái lập, tỉnh Bắc Ninh đã tổng kết và nhận định có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngoài tinh thần đoàn kết, đồng lòng, toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh chung một ý chí trong việc xây dựng mô hình tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; một yếu tố then chốt đem lại thành công cho tỉnh chính là do làm tốt công tác đánh giá, tổng kết việc thực hiện các biện pháp đảm bảo hoạt động cho minh hình tăng trưởng kinh tế, tỉnh đã xây dựng; ban hành, điều chỉnh kịp thời cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng hình ảnh địa phương, xây dựng các chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện, chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo về việc điều chỉnh chính sách thu hút FDI của tỉnh, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, xây dựng, thúc đẩy nhanh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong quá trình thu hút đầu tư, tỉnh Bắc Ninh đưa ra các chính sách ưu tiên thu hút FDI “sử dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai”. Đặc biệt tỉnh triển khai thực hiện cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh. Cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi bao gồm: Hỗ trợ về giải phóng mặt bằng; Hỗ trợ nhà đầu tư cung ứng và đào tạo lao động; Đối với các dự án có quy mô lớn (vốn đầu tư từ 1500 tỷ trở lên), sử dụng công nghệ cao, ngoài các ưu đãi theo quy định chung của chính phủ, nhà đầu tư được UBND tỉnh xem xét hỗ trợ xây dựng cơ chế hỗ trợ ưu đãi đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận... Tỉnh cũng hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ; tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng: giao thông, điện, nước, xử lý rác nước thải và rác thải; chú trọng các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, cung cấp phần mềm và giải pháp, nghiên cứu và phát triển (R&D),... Giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn 2030 - 2050 sẽ điều chỉnh nâng dần tỷ trọng vốn FDI trong ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Mặc dù kinh tế công nghiệp phát triển vượt bậc nhưng Bắc Ninh cũng không quên kế thừa phát huy giá trị cốt lõi của kinh tế vùng đất Kinh Bắc xưa (đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, gốm Phù Lãng, đúc đồng Đại Bái, tơ tằm Vọng Nguyệt…). Để các làng nghề thủ công truyền thống được giữ gìn và lưu truyền từ đời này sang đời khác, tỉnh Bắc Ninh đã quyết tâm, xây dựng được cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, trả lương cho các nghệ nhân làng nghề, (được hỗ trợ tiền theo tháng). Qua đó giữ được hồn cốt của làng nghề, trường tồn với thời gian.

Đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp, Năm 2015, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 176 về việc “Thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020”. Đến năm 2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 31 về việc “Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020”; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46 về việc “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020”. Đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành những vùng sản xuất lúa, hoa, rau màu và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình nông nghiệp, hộ chăn nuôi được quan tâm, hỗ trợ, các ngành, các cấp chính quyền địa phương cùng chung tay đồng hành, nhất là khi gặp rủi ro, thiên tai, bệnh tật trong sản xuất và chăn nuôi. 

Hiện đại, năng động cập nhật với thời cuộc, Bắc Ninh cũng rất quan tâm tăng trưởng kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống. Tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng các cơ chế, chính sách trong việc bảo tồn các di tích lịch sử quốc gia, bảo tồn giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các nghệ nhân Quan họ...

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, các  chính sách công của tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định tính đúng đắn trong định hướng, xây dựng cơ chế chính sách, qua đó tiếp tục tạo ra các chuyển biến tích cực trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng chính là động lực để tỉnh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại