Ban Chỉ đạo 515 tỉnh kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(BTV) Ban Chỉ đạo 515 tỉnh vừa tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn phục vụ công tác lập bản đổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.


Theo báo cáo, công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể; kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, xác định chủ trương, giải pháp trong triển khai thực hiện. Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức kết luận địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo theo đúng hướng dẫn, chất lượng. Đã thu thập được 274.944 phiếu cung cấp thông tin của nhân dân và thân nhân các liệt sĩ . Trên cơ sở rà soát, xác minh, kết luận thông tin, tổng số liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên trên địa bàn tỉnh là: 2.089 liệt sĩ; tổng số liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập theo kết luận địa bàn của các huyện, thị xã, thành phố tổng số bằng 2.078. Hiện nay, còn 8 mộ liệt sĩ nằm trong khu vực, địa bàn có thông tin nhưng chưa tổ chức tìm kiếm, quy tập; 3 mộ nằm trong khu vực vùng mờ, địa bàn không rõ thông tin.

Hội nghị tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm và những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Tập trung tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân và gia đình liệt sĩ nắm chắc, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tạo thuận lợi trong quá trình rà soát, xác minh kết luận, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau khi tổ chức kết luận địa bàn cấp tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trực tiếp rà soát, đối chiếu, xác định vị trí, kết luận thông tin mộ liệt sĩ trên thực địa. Phấn đấu hết tháng 10/2019 hoàn thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt cấp tỉnh theo đúng hướng dẫn, báo cáo trên theo quy định; phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, nhất là cơ quan quân sự, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh trong việc chuẩn hóa thông tin, công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ trên địa bàn.
Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại