Chương trình tình nguyện hè, Trường Sĩ quan Chính trị năm 2019

(BTV) Sáng 10/7, tại xã Việt Thống, huyện Quế Võ, Trường Sĩ quan Chính trị đã tổ chức chương trình “Công tác dân vận, hè tình nguyện năm 2019”.


Được triển khai từ ngày 06/7 đến 12/7/2019, chương trình có sự tham gia của 316 sĩ quan, học viên và quân nhân chuyên nghiệp đến từ Tiểu đoàn 2, Trường Sĩ quan Chính trị với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường, cắt tóc miễn phí, củng cố đường hoa thanh niên, hoạt động đền ơn đáp nghĩa,văn hóa, nghệ thuật, hoạt động hè tình nguyện và nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân địa phương trên địa bàn xã Việt Thống.

Đây là chương trình công tác thường niên nhằm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân giữa nhà trường với cấp ủy, chính quyền các đoàn thể và nhân dân ở các địa phương trên địa bàn đóng quân, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Thông qua hoạt động thực tiễn, tạo môi trường hoạt động tình nguyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên, bồi dưỡng kỹ năng thực hành công tác Đảng, công tác chính trị cho học viên, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội của nhà trường.

Cũng trong sáng 10/7, đại diện lãnh đạo nhà trường đã đến thăm, động viên và tặng quà cho 02 đối tượng là thương binh, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam – Dioxin trên địa bàn, nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/2019.
Vũ Tuyển, Tiến Thật

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại