Kỳ họp thứ 13- tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ

(BTV) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 11/7, dưới sự điều hành của Chủ tọa, Kỳ họp thứ 13- HĐND tỉnh khóa 18 bước vào ngày làm việc thứ 2. Đầu giờ sáng, các đại biểu nghe Thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ.


Chiều (10/7), kỳ họp thứ 13- HĐND tỉnh khóa 18 đã tiến hành thảo luận tại hội trường và tổ, tổng số có 56 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, các đại biểu băn khoăn về sự tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đáng chú ý thấp hơn bình quân chung của cả nước như: Đầu tư toàn xã hội khu vực ngoài nhà nước; sản xuất công nghiệp khu vực trong nước; dư nợ tín dụng..Tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, liên kết sản xuất kinh doanh giữa khu vực FDI và trong nước vẫn còn hạn chế. Giải quyết ô nhiễm môi trường có chuyển biến nhưng còn chậm.

Một số thiết chế văn hoá, nhất là ở cơ sở còn bất cập, trang thiết bị phục vụ còn nghèo nàn, xuống cấp; việc bình xét và công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa và khu phố văn hóa còn mang tính hình thức. Một số địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng còn nợ tiêu chí về thiết chế văn hóa...Việt phát hiện, xử lý tham nhũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn ít; việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra ở một số địa phương hiệu quả chưa cao. Công tác nắm bắt, dự báo, phân tích, đánh giá tham mưu giải pháp phòng ngừa về tội phạm, vi phạm pháp luật ở một số đơn vị có lúc, có nơi còn hạn chế.

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cả năm 2019, các đại biểu đề nghị tiếp tục quan tâm đổi mới và quyết liệt hơn trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tích tụ, tập trung đất đai, phát triển kinh tế tập thể; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, vùng chuyên canh; Đề nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển nông nghiệp tại các huyện thuần nông. Về quản lý đất đai, các đại biểu phản ánh: Hiện nay tình hình quản lý đất công ích ở một số địa phương còn để xảy ra vi phạm, làm ảnh hưởng đến triển khai đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp khó khăn do hồ sơ thiếu, không rõ ràng dẫn tranh chấp về diện tích, không có cơ sở quy chủ;... Đề nghị tỉnh có giải pháp khắc phục tình trạng trên.  Liên quan đến vấn đề môi trường, cử tri đề nghị tỉnh cần tập trung cao đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tổng thể đề án bảo vệ môi trường, linh hoạt các biện pháp xử lý tạm thời rác thải sinh hoạt, tăng cường các biện pháp truyền thông nâng cao ý thức của người dân; Đặc biệt là cần nghiên cứu, đề xuất chính sách tăng cường hỗ trợ trực tiếp đến các thôn, khu phố, điểm dân cư cho các đối tượng để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ môi trường trên địa bàn từng thôn, khu phố.

Đối với nhiệm vụ đầu tư XDCB, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các quy định về công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công nhằm hạn chế tối đa các danh mục, hạng mục chưa thực sự cần thiết; tập trung nguồn vốn cho các mục tiêu chính của thành phố Bắc Ninh tương lai. 

Về công tác nội chính, an ninh trật tự, cử tri đề nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát lĩnh vực hành chính công; kiên quyết chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, mang tính hình thức nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ hiệu lực, hiệu quả. Đề nghị Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng tập trung chấn chỉnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiên quyết đấu tranh đối với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tín dụng đen, góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Cũng trong sáng 11/7, kỳ họp đã bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với ông Nguyễn Văn Đại, Giám đốc sở NN&PTNT và ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh. 
P.Hoa, Đ.Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại