Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(BTV) Sáng 11/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương dự và chủ trì. Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.


Sau hơn hai tháng kết thúc thu thập thông tin, đến nay công tác xử lý và làm sạch số liệu cơ bản đã hoàn thành. Theo báo cáo sơ bộ, tổng số dân của Việt Nam thời điểm 0h00 ngày 01/4/2019 là hơn 96, 2 triệu người, tăng 10,4 triệu người so với năm 2009; Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. So với năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của nước ta trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm hai bậc so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Về nhà ở, đến 0h00 ngày 01/4/2019, cả nước có 26,8 triệu hộ dân cư (tăng 4,4 triệu hộ so với năm 2009), trong đó còn 4.800 hộ không có nhà ở. Diện tích nhà ở bình quân đầu người là 23,5 m2/người, cao hơn 6,8m2/người so với 10 năm trước. Hầu hết hộ dân sống trong các ngôi nhà kiên cố, hoặc bán kiên cố. Tỷ lệ tăng số hộ giai đoạn 2009 – 2019 là 18%, bình quân tăng 1,8%/năm, thấp hơn 1,2 điểm phần trăm so với giai đoạn 1999 – 2009. Đây là giai đoạn có tỷ lệ tăng quy mô thấp nhất trong vòng 40 năm qua. 

Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện Tổng điều tra của các bộ, ngành, địa phương, nhất là việc thực hiện tốt an ninh, an toàn thông tin mạng. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu: chậm nhất trong quý I/2020, Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức Hội nghị công bố số liệu của tỉnh, chủ động công bố kết quả của trung ương và địa phương để sử dụng kết quả này phục vụ việc thực hiện Nghị quyết 653 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIV về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021 cũng như đánh giá tình hình kinh tế, xã hội địa phương. Ban chỉ đạo trung ương tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả chính thức, đặc biệt là các báo cáo đánh giá chuyên sâu; Các bộ ngành và cơ quan quản lý nhà nước khai thác, nghiên cứu hiệu quả giá trị số liệu điều tra và chia sẻ công khai dữ liệu. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại, phát sinh trong thẩm quyền. Căn cứ chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin rộng rãi vấn đề dân số nhà ở, kết quả cuộc Tổng điều tra cũng như kết quả thực hiện chính sách dân số và nhà ở trong 10 năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Bắc Ninh có hơn 3000 địa bàn điều tra với 428 nghìn hộ và hơn 1,3 triệu nhân khẩu. Với kết quả này, Bắc Ninh đứng thứ 22 cả nước về số dân và đứng thứ 2 về tốc độ tăng dân số bình quân là 2,9%; đứng thứ 3 về mật độ dân số đạt 1664 người/km2; tỷ lệ dân trí Bắc Ninh cũng cao hơn nhiều so với mức bình quân chung cả nước. Đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương bám sát ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ để tập trung triển khai đúng tiến độ, chuẩn bị tốt báo cáo, tài liệu giúp các cấp, ngành triển khai nhiệm vụ lãnh chỉ đạo và xây dựng định hướng, điều hành của tỉnh. Ban chỉ đạo của tỉnh cần đánh giá biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tiến hành Tổng điều tra. 
Thiên Thanh, Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại