Thành phố Bắc Ninh tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

(BTV) Sáng 15/7, Thành ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.


Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thành phố Bắc Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất với tinh thần quyết tâm cao, sáng tạo, đổi mới, phát huy nội lực và lợi thế của đô thị trung tâm, lựa chọn chủ đề công tác từng năm và các quyết tâm chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đến nay đã đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm đổi mới, hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của T.Ư và của tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên được tăng cường. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 
     
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh. 

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đề nghị Thành ủy Bắc Ninh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Bám sát và triển khai các giải pháp thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”. Nâng cao chất lượng tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.
Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại