Trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai Luật Quy hoạch

(BTV) Sáng 15/7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện theo Nghị quyết số 11 năm 2018 của Chính phủ. Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch Quốc gia chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành dự.


Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và Báo cáo kế hoạch tổ chức triển khai quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nêu một số kết quả về việc hoàn thiện thể chế quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch và việc phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; việc thực hiện chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; một số giải pháp cần thực hiện để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; tiến độ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và lập Quy hoạch tổng thể Quốc gia; một số định hướng về triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch khác. Hội nghị tiến hành thảo luận của các địa phương và bộ, ngành liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc xây dựng Luật Quy hoạch. Đây là 1 công cụ quan trọng giúp các bộ, ngành đề ra mục tiêu, định hướng phát triển để đảm bảo sự phát triển đồng bộ, thống nhất, khai thác nguồn tài nguyên đồng bộ. Để triển khai đồng bộ các nội dung của Luật Quy hoạch, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương, bộ, ngành liên quan tập trung tuyên truyền, sửa đổi, chủ động rà soát các quy hoạch đã có, tập trung xây dựng quy hoạch mới. Chủ động đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch Quốc gia, trước hết là tiến độ quy hoạch. Thành lập Hội đồng Thẩm định quy hoạch cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền. Nghiên cứu lập kế hoạch quy hoạch biển Quốc gia và quy hoạch sử dụng đất Quốc gia. 

Kết luận Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đề nghị các sở, ban, ngành dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc kết luận của Phó Thủ tướng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát tất cả các quy hoạch của các ngành. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu thành lập Ban Quản lý dự án về quy hoạch. Chuẩn bị nguồn kinh phí để phục vụ công tác quy hoạch của tỉnh. Ngành Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn các địa phương trong lập quy hoạch tỉnh; cung cấp các số liệu và hồ sơ để phục vụ công tác quy hoạch. Xác định các nội dung thích hợp trong quy hoạch tỉnh. Tư vấn lập quy hoạch tỉnh, tư vấn về xây dựng, chiến lược.
Tân Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại