Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ 8

(BTV) Sáng 16/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.


Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, các cấp Hội trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng chỉ đạo của T.Ư Hội để tổ chức triển khai một cách đồng bộ, linh hoạt. Phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội ngày càng có chiều sâu, chủ động sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở và đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Triển khai có hiệu quả các chuyên đề, mô hình mới đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, phụ nữ. Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội trong tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch 7/7 chỉ tiêu và 2 khâu đột phá của T.Ư, 9/9 chỉ tiêu và 2/2 khâu đột phá của tỉnh.
Hội nghị cũng thảo luận, đề xuất những ý kiến, kiến nghị nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác Hội và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm với 3 khâu đột phá; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm thông qua đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua và 02 cuộc vận động gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận, đánh giá cao kết quả các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đề ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các loại hình tập hợp, thu hút hội viên thông qua các mô hình thu hút hội viên chuyên đề; phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trung ương và tỉnh phát động. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng phụ nữ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ Hội tùy theo nhu cầu và đặc thù địa phương. Với những kiến nghị, đề xuất liên quan đến hỗ trợ, phụ cấp cho cán bộ Hội, đầu tư trang thiết bị phục vụ phân loại rác thải, bất cập trong sử dụng phần mềm quản lý hội viên… Phó Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xem xét, nghiên cứu và có hướng giải quyết phù hợp.

Nhân dịp này, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2014 – 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 7 tập thể và 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nửa nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại