Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

(BTV) Sáng 16/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo.


6 tháng đầu năm, các bộ, ngành địa phương tiếp tục đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính không còn phù hợp. Hiện nay, có 40 địa phương xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh. Công tác cải cách hành chính và tinh giản biên chế tiếp tục thực hiện hiệu quả: Từ năm 2015 đến 30/6/2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra việc tinh giản biên chế với số lượng là 41.515 người; Bộ phận một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện… 

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến về: Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ; giải quyết chính sách khi sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập; công tác cải cách hành chính; đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị ngành Nội vụ, các địa phương cần tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thi hành công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức; xây dựng kế hoạch công tác ngành Nội vụ năm 2020… 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu Sở Nội vụ thực hiện nghiêm kết luận của Bộ trưởng; tổ chức thi công chức, viên chức; phân bổ và thi tuyển giáo viên; tổ chức thi chuyên viên chính; xem xét, nghiên cứu đề xuất với tỉnh tách, sáp nhập một số tổ chức bộ máy; sắp xếp, vị trí việc làm phù hợp, tăng cường văn hóa công vụ; thi đua khen thưởng đảm bảo chính xác; tập trung hoàn thành Trung tâm Văn thư lưu trữ. 
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại