Định hướng công tác tư tưởng và tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn cơ sở

(BTV) Sáng 18/7, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm, định hướng công tác tư tưởng 6 tháng cuối năm, tập huấn “Xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, tập huấn các quy định của pháp luật và kỹ năng phòng ngừa tệ nạn ma túy cho đoàn viên thanh niên, tập huấn kỹ năng xây dựng dự án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho 200 cán bộ Đoàn cơ sở và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh.


Tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp các nội dung quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đoàn, chính sách của Nhà nước và các nội dung kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nổi bật của từng giai đoạn. Từ đó có những định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định và xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày một phát triển. 

Các đại biểu cũng được tập huấn, hướng dẫn những nội dung cơ bản nhằm xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; trang bị những kiến thức về ma túy, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, các quy định của pháp luật và kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trong toàn tỉnh; hướng dẫn kỹ năng xây dựng dự án, viết dự án và bảo vệ dự án khởi nghiệp cho thanh niên. Thông qua Hội nghị nhằm trang bị cho cán bộ Đoàn cơ sở những kỹ năng cần thiết để tổ chức có hiệu quả các hoạt động tại địa phương.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại