Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân tháng 02/2020

Sáng 11/02, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân tháng 02/2020.


Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên được cung cấp thông tin về tình hình thời sự, chính trị trong nước, thế giới nổi bật trong tháng 1; kết quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; một số bài học kinh nghiệm từ khủng hoảng chính trị - xã hội ở Hồng Kông. Đồng thời, các đồng chí báo cáo viên đã được tiếp thu về kết quả 5 năm Việt Nam tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc...

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị yêu cầu: Đội ngũ báo cáo viên toàn quân cần nắm chắc nội dung tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu và thông tin xấu độc, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa quân đội’’ của các thế lực thù địch. Góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh./.
                                                              Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại