Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

(BTV) Sáng 12/2, Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử tổ chức hội nghị trực tuyến với các Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.


Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh dự.

Năm 2019, công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi. Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được khai trương và đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được cải thiện.

Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (09/12/2019) đến nay, đã có 47.377 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 13,7 triệu lượt truy cập; hơn 945.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. Đến thời điểm này, đã có 9/22 bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tính từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ khai trương (ngày 12/3/2019) đến ngày 10/02/2020, đã có hơn 1,26 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong triển khai các nhiệm vụ Chính phủ điện tử vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai Chính phủ điện tử như chưa hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai; trên 70% các bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; chưa có nền tảng thanh toán điện tử cho dịch vụ công; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa có ý thức thay đổi thói quen, vẫn ưu tiên thực hiện theo các phương thức truyền thống.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử phải có tầm nhìn, giải quyết được mối quan hệ giữa Chính phủ với người dân, Chính phủ với doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là cung cấp thông tin, dịch vụ công trên nền công nghệ số; nguyên tắc phải đảm bảo liên thông, không trùng lắp, các dự án phải đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục huy động nguồn lực triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; nhanh chóng hoàn thiện thể chế, thủ tục hệ thống thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và khẩn trương thực hiện việc số hóa, báo cáo hóa, xây dựng hệ thống và kết nối hệ thống để báo cáo Chính phủ.

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc tiếp thu, quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát toàn bộ các căn cứ pháp lý liên quan đến việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng tổng thể, sử dụng các nền tảng dùng chung, tăng cường tích hợp và chia sẻ dữ liệu liên ngành; khắc phục tình trạng dàn trải, manh mún chỉ phục vụ hoạt động của một lĩnh vực, cơ quan. Dừng các dự án không bảo đảm các tiêu chí trên; tiếp tục tích hợp dữ liệu thực hiện chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo thực hiện để việc triển khai tích hợp dữ liệu, sớm hoàn tất theo kế hoạch của tỉnh; đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn, đề nghị báo cáo lãnh đạo bộ, ngành chủ quản đề xuất tích hợp, chia sẻ dữ liệu với địa phương để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; cập nhật thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh để thống nhất với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
H.Tâm – L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại