Bắc Ninh bố trí 4 tỷ 790 triệu đồng cải thiện môi trường khu vực tồn lưu chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy

(BTV) Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND về phê duyệt Đề cương và dự toán đề án Điều tra và đề xuất giải pháp xử lý, cải thiện môi trường đối với các khu vực tồn lưu chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) trên địa bàn tỉnh.


Với tổng kinh phí khoảng 4 tỷ 790 triệu đồng, Đề án sẽ tập trung: Thu thập tài liệu về những chất hữu cơ khó phân hủy; Điều tra, khảo sát đánh giá các hoạt động nguy cơ phát thải, đồng thời xác định một số điểm có nguy cơ tồn lưu POP trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Quan trắc, phân tích hiện trạng thành phần đặc trưng và nồng độ chất ô nhiễm khó phân hủy trong các thành phần môi trường tại một số điểm; Xây dựng các giải pháp thích hợp nhằm cải thiện môi trường và giảm thiểu các rủi ro môi trường và sức khỏe con người thông qua việc giảm phát thải và xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đang tồn lưu trên địa bàn.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại