Công bố thủ tục thành lập thôn mới, khu phố mới

(BTV) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký ban hành Quyết định số 148/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 

Theo đó, thủ tục thành lập thôn mới, khu phố mới sẽ qua quy trình 5 bước: Bước 1: UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; chỉ đạo UBND cấp huyện giao UBND xã xây dựng Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri. 

Bước 3: Trình Hội đồng nhân dân xã, làm cơ sở trình UBND cấp huyện. Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND huyện có Tờ trình gửi Sở Nội vụ thẩm định, lấy ý kiến bổ sung, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Bước 5: Căn cứ vào hồ sơ trình của UBND huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại