Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giai đoạn 2020-2022

(BTV) Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND,về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh.


Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là nguy cơ xảy ra cháy tại các cơ sở trong các khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở trong các làng nghề, khu dân cư.

Để kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và đưa ra những giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế những vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra, tạo tiền đề quan trọng góp phần đắc lực cho mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và UBND các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC gắn với phong trào bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua khác, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ 4.0 nhằm đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền; tăng thời lượng đăng tải các chuyên trang, chuyên mục về PCCC trên sóng phát thanh, truyền hình, báo địa phương. Nhất là chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình cụm công nghiệp, doanh nghiệp và khu dân cư “An toàn về PCCC”, mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC.

Duy trì nghiêm túc các Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hằng năm, UBND các cấp phải thành lập ít nhất 01 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các doanh nghiệp, cơ sở, địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC.

Khi quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu dân cư có loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chung cư cao tầng, trung tâm thương mại, nhà cao tầng... phải đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước, thoát nạn, hệ thống kỹ thuật PCCC theo các tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC; kiên quyết không cấp Giấy phép xây dựng nếu các cơ quan, tổ chức và cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC và nghiệm thu về PCCC theo đúng quy định.

Tiếp tục xây dựng lực lượng và trang bị, cấp phương tiện cho Cảnh sát PCCC tỉnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ, cán bộ chỉ huy điều hành công tác chữa cháy, CNCH. Tổ chức khảo sát xây dựng, bổ sung phương án PCCC và CNCH; tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ lớn, có nhiều lực lượng phương tiện tham gia cấp tỉnh mỗi năm ít nhất 02 phương án; cấp huyện ít nhất 01 phương án...

Trong đó yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và UBND các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua khác, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tham gia đảm bảo theo phương châm "4 tại chỗ"; UBND cùng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH các địa phương tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn phụ trách theo các mốc thời gian: thị xã Từ Sơn và huyện Thuận thành thực hiện trong năm 2020; Quế Võ và Gia Bình thực hiện trong năm 2021; các huyện Tiên Du, Yên Phong và Lương Tài thực hiện trong năm 2022. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép về PCCC; tăng cường kiểm tra công tác PCCC đảm bảo đủ số lần, số lượt và trình tự thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng và cấp trang thiết bị, phương tiện cho Cảnh sát PCCC tỉnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Cổng TTĐT Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại