Toàn tỉnh gieo cấy được 21% diện tích lúa xuân

Hết ngày 10/2, toàn tỉnh hoàn thành đổ ải 32.500 ha gieo cấy lúa xuân, trong đó một số địa phương: Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, thị xã Từ Sơn hoàn thành đổ ải trước ngày 05/2.


Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, đến ngày 13/2, nông dân trong tỉnh làm đất được gần trên 26.000 ha, đạt gần 75% diện tích gieo cấy, gieo 2.500 ha mạ dược, gieo vãi và cấy được 6.812 ha, đạt gần 21% kế hoạch, trồng hơn 1.360 ha cây màu vụ xuân. Để lúa xuân được gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, các địa phương cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc tốt diện tích mạ đã gieo để có đủ tiêu chuẩn mạ gieo cấy kịp thời vụ; chủ động tháo dỡ nilon để mạ cứng cây, đanh rảnh chuẩn bị đưa ra ruộng. Chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung làm đất, vệ sinh đồng ruộng, đồng thời hướng dẫn nông dân bón lót sâu, cân đối, đầy đủ N.P.K trước khi cấy. Theo chỉ đạo của ngành Nông nghiệp, hiện nay nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa và gieo trồng cây màu vụ xuân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy 32.500 ha lúa xuân trước ngày 05/3 và hoàn thành mục tiêu gieo trồng 3.470 ha cây màu vụ xuân trong khung thời vụ.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại