Công nhận 8 đơn vị huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc công nhận 8 đơn vị huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 trên các mặt:


Đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non 5 tuổi; Phổ cập mức độ 3 bậc Tiểu học, THCS và hoàn thành xóa mù chữ mức độ 2. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại