Bắc Ninh giao quyền tự chủ tài chính đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 13/2/2020 về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh, trực thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.


Theo đó, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, ổn định trong thời gian 3 năm, từ 2019-2021. Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định (năm 2019) là: 4.970.000.000 đồng. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại