Dành hơn 4,6 tỷ đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020

UBND tỉnh vừa quyết định dành trên 4,6 tỷ đồng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các ngành, đoàn thể, đơn vị, chính quyền trong tỉnh năm 2020. Cùng với đó là kế hoạch, nội dung đào tạo bồi dưỡng cụ thể, số lớp, địa điểm học và đối tượng sẽ tham dự (Bảng kế hoạch chi tiết kèm theo).


Theo Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2020, tổng số lớp dự kiến đào tạo, bồi dưỡng 100 lớp. Tổng số lượt người dự kiến được đào tạo, bồi dưỡng 9.267 người. Kinh phí dự kiến thực hiện bao gồm cả kinh phí chi các hoạt động phục vụ trực tiếp công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đối với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ trên 4,6 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì mở lớp có trách nhiệm lựa chọn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật, để triển khai thực hiện mở lớp theo đúng kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ.
Cổng TTĐT Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại