Sau 3 năm thí điểm mô hình Trung tâm Hành chính công

(BTV) Bắc Ninh là 1 trong 3 địa phương đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập mô hình Trung tâm Hành chính công (TTHCC) theo Quyết định số 506 của Thủ tướng Chính phủ. Sau gần 3 năm thực hiện, mô hình đạt những thành công bước đầu..


Tháng 5/2017- Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh chính thức vận hành. Đây là mô hình mới, được kết hợp giữa mô hình “Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp” và mô hình “Bác sỹ doanh nghiệp”. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, mọi yêu cầu của tổ chức và công dân được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định pháp luật, hạn chế sự phiền hà, đem lại hiệu quả thiết thực.

Sau gần 3 năm, TT HCC tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 14 nghìn hồ sơ. Bình quân mỗi ngày đã có từ 750 - 800 lượt tổ chức, công dân đến giao dịch. Tỷ lệ trả kết quả sớm trước thời hạn đạt trên 80%; thời gian giải quyết TTHC hoàn thành trả kết quả sớm trước thời hạn bình quân là 4,8 ngày. Điểm nổi bật trong thực hiện mô hình TT HCC là việc rà soát, đơn giản hóa TTHC. Năm 2018, có 183 TTHC được cắt giảm thời gian; năm 2019, có 170 TTHC được cắt giảm từ 20% - 80% thời gian thực hiện. 

Theo khảo sát, đánh giá do Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội tỉnh, 8/8 nhóm chỉ tiêu đánh giá, đo lường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về các hoạt động tại Trung tâm các cấp đều đạt kết quả rất tốt. Cấp tỉnh mức độ hài lòng đạt 99,49%; cấp huyện đạt 96,68%.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, mô hình còn tồn tại hạn chế liên quan đến tổ chức bộ máy, thực hiện các TTHC, sự phối hợp giữa địa phương với các bộ, ngành Trung ương liên quan đến các TTHC còn chưa thường xuyên; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các TTHC của người dân và doanh nghiệp còn chưa sẵn sàng.Việc ủy quyền giải quyết TTHC tại Trung tâm “4 tại chỗ” còn vướng ở một số quy định hiện hành, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện 4 tại chỗ.

Qua 3 năm thực hiện mô hình, chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh hằng năm đều có các tiêu chí được duy trì trong nhóm những tỉnh ở tốp đầu về cải cách hành chính. Kết quả này khẳng định mô hình của Trung tâm là phù hợp, tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn góp phần xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại