Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh và triển khai một số nhiệm vụ theo kế hoạch

(BTV) Chiều 18/02, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XX Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai một số nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì. Cùng dự có các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện và Trưởng, Phó các Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện.


Đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh, các thành viên Tiểu ban Văn kiện đánh giá cao Dự thảo có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, số liệu phong phú, chi tiết, nhiều kết quả đạt được rõ nét và nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế. Các thành viên Tiểu ban Văn kiện, lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trên lĩnh vực phụ trách. Tập trung vào một số nội dung như: Cập nhật số liệu của các ngành, lĩnh vực; tiếp thu, bổ sung, sắp xếp một số câu từ, thuật ngữ, khái niệm cho phù hợp; kịch bản điều hành Đại hội, chỉnh sửa các lỗi văn bản, chính tả…

Hội nghị cũng kiện toàn lại và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tiểu ban Văn kiện và một số nhiệm vụ quan trọng khác. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến hoan nghênh Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã rất nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của 2 hội nghị lớn để xây dựng Dự thảo văn kiện lần thứ 6; ghi nhận những ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao, toàn diện của các thành viên Tiểu ban Văn kiện. Tinh thần là Ban Chỉ đạo sẽ cầu thị, cân nhắc kỹ những ý kiến đóng góp của các thành viên, mọi thành phần nhưng không vội vàng, cũng không bảo thủ để văn kiện trở thành trí tuệ của tập thể; đối với những số liệu, chỉ tiêu trong văn kiện sẽ được thống nhất trên quan điểm: 1 ngành chịu trách nhiệm nhưng các ngành khác cùng tham gia. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu Tổ giúp việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh sớm hoàn thiện Dự thảo văn kiện vào 20/2 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào ngày 26/2; sau đó, văn kiện sẽ hoàn thiện để xin ý kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành T.Ư và con em quê hương và ý kiến nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến cũng thống nhất với việc kiện toàn, phân công lại nhiệm vụ cho một số thành viên Ban Chỉ đạo.
P.Hoa - Q.Hưng 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại