Ra mắt Câu lạc bộ hát chèo người cao tuổi tỉnh

(BTV) Sáng 30/7, tại Nhà văn hóa khu phố Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) hát chèo người cao tuổi tỉnh.


CLB hiện có 55 hội viên, đến từ các CLB hát chèo của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trực thuộc Nhà văn hóa – thể thao, Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh. Được thành lập với mục đích thu hút, tập hợp những người có đam mê, nhiệt huyết với bộ môn hát chèo để tham gia sinh hoạt, tập luyện, biểu diễn, đào tạo và truyền dạy những kỹ năng cơ bản của bộ môn; góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát chèo truyền thống đặc sắc ở địa phương. 
    
Với nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm là 03 năm, CLB có trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định có liên quan; tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình; tự đảm bảo kinh phí hoạt động của CLB. Việc CLB hát chèo người cao tuổi tỉnh được thành lập sẽ góp phần làm đa dạng nét đẹp văn hóa của con người Bắc Ninh – Kinh Bắc. Cổ vũ cho phong trào “Tuổi cao gương sáng” được lan tỏa sâu rộng trong các cấp hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Vũ Tuyển, Tiến Thật 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại