Đại hội điểm Đảng bộ phường Trang Hạ lần thứ XXIII

(BTV) Trong 2 ngày 18,19/2, Đảng bộ phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đại hội Đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở thời gian tới. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo thị xã Từ Sơn.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Trang Hạ đã giành được những thành tựu quan trọng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đề ra. Tổng thu từ nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đạt bình quân 114 triệu/năm, thu ngân sách bình quân 5 tỷ/năm, đảm bảo tốt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giao thông thủy lợi và văn hóa xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, dân chủ ở cơ sở được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thường xuyên được củng cố. Đảng bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh và xuất sắc. Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII, đề ra 18 chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đến năm 2025 nhằm tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, như: Giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng 10%. Hàng năm, có từ 95% trở lên hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, vệ sinh môi trường, nước sạch được đảm bảo. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dân chủ trong Đảng, trong nhân dân, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,XII. Phát huy hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của chính quyền, công tác phối hợp của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Đảm bảo tốt an ninh trật tự, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.           

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường, khóa XXIII gồm 11 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 –2025 tại Đại hội; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Nguyễn Lương - Thanh Hoàn

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại