Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban công tác tư tưởng, báo chí tháng 2

(BTV) Sáng 21/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Giao ban công tác tư tưởng, báo chí tháng 2. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đăng Đoan chủ trì Hội nghị.


Trong tháng, tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định. Nhân dân phấn khởi trước sự phát triển KT-XH của tỉnh những tháng đầu năm 2020, đồng thời đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và  dịch Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh; Lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Dư luận băn khoăn một số vấn đề liên quan đến chế độ lương tháng 13, thưởng Tết cho công nhân. Về hoạt động báo chí, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo chí chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản ánh, phân tích, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”; Đề án xây dựng thành phố thông minh; tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền chủ đề năm 2020 “Bắc Ninh đoàn kết – Đổi mới – Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường”; công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, vật nuôi; quản lý điều hành bình ổn giá cả thị trường và nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, ngày lễ kỷ niệm, tình hình thời sự trong nước, quốc tế theo định hướng Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại