Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020

(BTV)Sáng 21/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh đồng chí Tạ Đăng Đoan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.


Tại Hội nghị, các báo cáo viên được lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020”, trong đó nhấn mạnh những đặc điểm, diễn biến tình hình chung thế giới, khu vực tác động đến Việt Nam; kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng thông tin chuyên đề “Những nét nổi bật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam. Dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới”. Qua đó giúp các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên nắm rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, qua đó lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao nhận thức, chủ động phòng, chống bệnh Covid-19.

Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cơ quan tuyên giáo cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời, đa dạng; nghiên cứu lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, những tháng tới cần tập trung tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng đảng, đường lối đối ngoại. 

Phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ngành Tuyên giáo tập trung tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương; đẩy mạnh tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; những nét nổi bật trong công tác phòng chống dịch Covid 19; tập trung tuyên truyền các đề án, chủ đề của tỉnh năm 2020; tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày ra đời Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945 – 12/3/2020); hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021), Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại