Ngành Ngân hàng Bắc Ninh triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch nCoV

(BTV) Nhằm giúp các khách hàng giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch nCoV, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 541/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch nCoV, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản số 194/NHNN-BNI1 để chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng triển khai một số giải pháp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Khách hàng làm thủ tục giao dịch tại ngân hàng

Các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng cân đối lại nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020 và chỉ đạo của ngân hàng cấp trên.

Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, mức độ thiệt hại do ảnh hưởng của dịch nCoV của khách hàng đang vay vốn tại đơn vị, nhất là những ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu….để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bằng giải pháp cơ cấu lại thời gian trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay,… theo quy định của pháp luật. Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình xử lý các đề nghị tháo gỡ khó khăn về hoạt động vay vốn.

Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh yêu cầu các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng chậm nhất ngày 10 hàng tháng, bắt đầu từ tháng 02/2020 báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch nCoV về Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh để tổng hợp, báo cáo cấp trên.
Vũ Nghĩa 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại